by admin

Pomorska Akademia Działania

Kim jesteśmy?

Od 2015 roku zajmujemy się szeroko pojętą aktywizacją i edukacją społeczności lokalnychRealizujemy projekty aktywizacyjne i edukacyjne na terenie całego Kraju.  

W 2018 roku nasz zespół przerodził się oficjalnie w Pomorską Akademie Działania. Od tego czasu staramy się stworzyć miejsce, które będzie przestrzenią pozwalającą rozwijać się mieszkańcom i instytucjom.  

Naszymi głównymi celami są:  

– Popieranie inicjatyw obywatelskich  

– Wspieranie rozwoju gospodarczego  

– Ochrona i promocja zdrowia i pomocy społecznej 

– Rozwijanie współpracy między jednostkami samorządu a organizacjami pozarządowymi  

– Działania w celu zwiększenia poszanowania praw człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji 

 

   

Kontakt

Pomorska Akademia Działania 

Plac Wolności 22/20  

82-100  Nowy Dwór Gdański  

Facebook: https://www.facebook.com/pomorskaakademiadzialania/

Biuro  

  e-mail: akademia.pomorskie@gmail.com  

  tel: 575 – 722 – 100

Zarząd  

Prezes Zarządu – Kamil Bemowski  

 e-mail: prezes.akademia@gmail.com