Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo

by Kamil Bemowski

Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo

28.01.2021 roku  wspólnie z Powiatem Gdańskim podpisaliśmy list intencyjny oraz złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach podziałania 5.2.1 Aktywizacja Zawodowa – Mechanizm ZIT. Realizacja projektu rozpocznie się w Maju 2021 i potrwa do czerwca 2023. Obszar realizacji to głównie Powiat Gdański ale też powiat Tczewski i Miasto Gdańsk. W ramach projektu mieszkańcy ( zarówno osoby bezrobotne jak i pracujące) będą mogły skorzystać z kompleksowego wsparcia w karierze zawodowej: wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, coach’a, pośrednika pracy czy płatnego stażu lub doposażenia stanowiska pracy dla przedsiębiorców.

Jest to już trzeci i ostatni etap kompleksowego wsparcia zawodowego w ramach mechanizmu ZIT. Dzięki całemu przedsięwzięciu od kilku lat Powiat Gdański pomógł już stanąć na nogi i pójść do pracy setkom osób. Cieszy nas, że będziemy mogli brać udział przy tym ostatnim, podsumowującym etapie.