Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz

by Kamil Bemowski

Rozwój Edukacji Przedszkolnej w Gminie Miłoradz

Tym razem jesteśmy w powiecie Malborskim w Gminie Miłoradz.

8.02.2021 roku wspólnie z Gminą Miłoradz podpisaliśmy list intencyjny i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach  Działania 3.1. Edukacja przedszkolna – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Projekt przewiduję utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gminie Miłoradz, a także:

  • doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola
  • organizację warsztatów dla rodziców
  • innowacyjne zajęcia dla przedszkolaków
  • szkolenia doskonalące dla nauczycieli

Trzymajcie kciuki za wyniki konkursu !