Ogłoszenie nr 2021-19720-51536

by Kamil Bemowski

W ramach realizacji projektu pt. Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III w ramach działania 5.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego prowadzi nabór oferentów na stanowiska: doradca zawodowy. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85312320-8 – usługi doradztwa,

Szczegóły pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51536