Ogłoszenie nr 2021-19720-68344

by Kamil Bemowski

W ramach realizacji projektu pt. Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III w ramach działania 5.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego prowadzi nabór oferentów na stanowiska: trener kompetencji kluczowych. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80570000-0: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju,

Pełna treść zapytania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68344