by admin

Kim jesteśmy

Od 2015 roku zajmujemy się szeroko pojętą aktywizacją i edukacją społeczności lokalnych. Realizujemy projekty aktywizacyjne i edukacyjne na terenie całego Kraju.
W 2018 roku nasz zespół przerodził się oficjalnie w Pomorską Akademie Działania. Od tego czasu staramy się stworzyć miejsce, które będzie przestrzenią pozwalającą rozwijać się mieszkańcom i instytucjom.

Naszymi głównymi celami są

Popieranie inicjatyw obywatelskich

Wspieranie rozwoju gospodarczego 

Ochrona i promocja zdrowia i pomocy społecznej

Rozwijanie współpracy między jednostkami samorządu a organizacjami pozarządowymi