by admin

Pomorska Akademia Niepodległych

Informacje o projekcie

Głównym celem projektu jest poszerzenie zrealizowanej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego o wizytę studyjną w Warszawie ukierunkowaną na poznanie nowych „dróg do odzyskania Niepodległości przez Polskę” poprzez „żywe lekcje historii” przeprowadzone przez seniorów. Pobudzanie aktywności młodzieży do pogłębiania i rozwijania w sobie kompetencji społecznych i obywatelskich jest kluczowym elementem ich edukacji, któa ma na celu budowania w nich tożsamości regionalnej jak i lokalnej. Projekt jest skierowany do 30 młodych ludzi z terenu gmin Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Sztutowo i Stegna oraz 10 seniorów, którzy przy współudziale 10 animatorów i opiekunów będą prowadzić działania edukacyjne. Projekt zakłada organizację wizyty studyjnej do Warszawy podczas której uczestnicy w pierwszym dniu będą zwiedzać z przewodnikiem miejsca związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę oraz wezmą udział w kolacji międzypokoleniowej, podczas której seniorzy będą opowiadać im o swoich historiach życiowych związanych z walkami o Niepodległość. Uczestnicy projektu odwiedzą m.in takie miejsca jak Grób Nieznanego żołnierza, Muzeum Narodowe: obraz Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem, Muzeum Wojska Polskiego: obraz Wojciecha Kossaka Grunwald, Łazienki – pomnik króla Jana III Sobieskiego, Zamek Królewski: obraz Jana Matejki Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Krzyż Traugutta na Stokach Cytadeli w miejscu stracenia 5 członków Rządu Narodowego. Drugiego dnia w Nowym Dworze Gdańskim zostaną przeprowadzone międzypokoleniowe warsztaty historyczne połączone z „żywymi lekcjami historii”. Przez cała wizytę studyjną co najmniej trzech uczniów pod kierunkiem specjalisty ds. promocji projektu będzie prowadziło fotorelację wydarzenia, będzie spisywało indywidualne historie seniorów, aby na koniec przygotować reportaż o „żywej lekcji historii”, który będzie rozpropagowywany do szkół na terenie województwa ale również będzie udostępniany poprzez różne media społecznościowe. Głównymi partnerami oferenta będą lokalne organizacje pozarządowe – Żuławska Lokalna Grupa Działania i Fundacja „Kreatywna Edukacja” z którymi oferent ma podpisany list intencyjny o współpracy/umowę partnerską. Dodatkowo oferent przy realizacji projektu będzie współpracował pomorskimi szkołami ( rekrutacja uczniów) , ośrodkami kultury ( reportaż)oraz grupami nieformalnymi zrzeszające środowiska senioralne ( rekrutacja seniorów i żywe lekcje historii) Działania projektowe przyczyniać się będą do budowania tożsamości regionalnej i lokalnej, do budowania trwałych relacji międzypokoleniowych, które w znacznym stopniu ulegają osłabieniu we współczesnych środowiskach lokalnych. „Żywy” przekaz wartości społecznych, postaw obywatelskich oraz zapamiętanych wydarzeń historycznych przez osoby starsze jest najlepszą formą edukacji historycznej młodych ludzi.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym od 1.11.2018 r. do 30.11.2018r.
Zgłoszenia telefoniczne lub mailowe należy kierować na:
e-mail: akademia.pomorskie@gmail.com
nr.tel: 575722100
W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc w projekcie, decyduję kolejność zgłoszeń.