by admin

Żuławski Klub Integracji Społecznej

Informacje o projekcie

Projekt zakłada utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz rekrutacje 12 osób do uczestnictwa w zajęciach:


1. opracowanie IPD dla każdego uczestnika
2. warsztaty kulturalno-integracyjne
3. warsztaty na temat zdrowego stylu życia
4. spotkania z coachem
5. spotkania z doradcą zawodowym
6. szkolenia zawodowe

Zajęcia mają na celu poprawę sytuacji społecznej oraz zawodowej uczestników.

Więcej informacji można uzyskać:
e-mail: akademia.pomorskie@gmail.com
nr.tel: 575722100

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc
społeczna, projekt POWR.02.05.00-00-0114/17

Rekrutacja

Projekt zakłada utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz rekrutacje 12 osób do uczestnictwa w zajęciach:


1. opracowanie IPD dla każdego uczestnika
2. warsztaty kulturalno-integracyjne
3. warsztaty na temat zdrowego stylu życia
4. spotkania z coachem
5. spotkania z doradcą zawodowym
6. szkolenia zawodowe

Zajęcia mają na celu poprawę sytuacji społecznej oraz zawodowej uczestników.

Więcej informacji można uzyskać:
e-mail: akademia.pomorskie@gmail.com
nr.tel: 575722100

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc
społeczna, projekt POWR.02.05.00-00-0114/17